แพลตฟอร์มอาชีพงานเพื่อคุณ
รหัสโครงการ ชื่อระบบ รุ่น เริ่ม สถานะ 
 ATOM.S001 สมดุลชีวิตส่วนบุคคล 1.0  ให้บริการ ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 B-TECHGPS  1.0  ให้บริการ ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.1100 Smart ID 0.1 1/1/2561 พัฒนา ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
      
 ATOM.1500 Smart Life 0.1 1/1/2561 พัฒนา ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.1600 Smart Shop 0.1 1/1/2561 พัฒนา ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.1700 Smart Home 0.1 1/1/2561 พัฒนา ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.1800 Smart Insurance 0.1 1/1/2561 พัฒนา ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.1900 Smart Warning 0.1 1/1/2561 พัฒนา ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
      
 ATOM.2000 Smart Travel 0.1 1/1/2561 พัฒนา ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.2001 ท่องเที่ยวชุมชน พัทลุง 0.1  เริ่ม ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.2100 Smart Accounting 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.2200 Smart Asset 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.2300 Smart Services 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.2400 Smart Delivery 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
      
 ATOM.3000 Smart Restaurant 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.3100 Smart Farm 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.3200 Smart Food 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.3300 Smart Takecare 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.3400 Smart Hotel 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
      
 ATOM.4000 Smart School 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.4100 Smart Marketing 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.4200 Smart HR 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.4300 Smart Training 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.4400 Smart Consulting 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
      
 ATOM.5000 Smart Warehouse 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต
 ATOM.5001 Smart ThaiMassage 0.1   ○ คู่มือใช้งาน  ○ คู่มือผลิต

2018-01-สารบัญเพิ่มเติม

โพสต์7 พ.ย. 2560 20:28โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 20:54 โดย สันติ จันทโชติ ]

1-1 of 1